NEU KEMO Spannungswandler 24V/DC auf 12V/DC LKW/BUS-Konverter SPANNUNG-WANDLER

NEU KEMO Spannungswandler 24V//DC auf 12V//DC LKW//BUS-Konverter SPANNUNG-WANDLER